Fællesjagt Skjern Enge
2014

Hermed billeder fra jagten i dag søndag d.14.december 2014 i Albækmose.
Alt i alt end rigtig god jagt dag, hvor 21 jæger var mødt til end begivenhedsrig jagt, hvor der blev set meget vildt i mosen.
Der blev set Hare, mange fasaner og snepper – mindst to ræve – plus nogle stk. råvildet – samt ænder og gæs.
Der blev skudt 8. stykker vildt, som belv nedlagt med 24.skud i alt.
Brian skød sit første stykke råvildt – og som det ses på billedet af ham – måtte han udsætte for ritualet med smørring af dyrets blod i ansigtet.

Med venlig hilsen Gunner Møller

Foto Gunner Møller

Så er der igen foto fra fællesjagt den 22. november på engene, østområdet
1 sneppe ,2 ræve, 2 gråand ,1 bekkasin

Foto Ukendt

Billede af paraden efter jagten i Skjern Ådalens Jægersammenslutnings første fællesjagt d. 8. november 2014
Område Midt, hvor 18 fremmødte jægere hyggede sig og jagtudbyttet blev:

2 snepper
1 rådyr
2 ræve
1 skeand
5 krikænder
2 bekkasiner


Med venlig hilsen
Paw Sarup

Foto Paw Sarup